Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Oznámení zahájení územního řízení - ČOV pro rodinný dům,kanalizační přípojky a retenční jímky na pozemku parc. č. 4983/7, přípojky jednotné kanalizace na pozemcích parc. č. 4983/7 a 4971/2 20.12.2018 4.1.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení Mintěl Martin 18.12.2018 3.1.2019 N/A
Oznámení o zahájení řízení - Vrubel Martin 18.12.2018 3.1.2019 N/A
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu parkoviště V2 parc. č. 2503/3, 2503/4, 2504 a 6868/6 nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 13.12.2018 22.12.2018 N/A
Obecně závazná vyhláška města Rychvald č. 1/2018 o nočním klidu 13.12.2018 31.12.2018 N/A
SMOOK Karviná - oznámení o rozpočtové úpravě č. 2 pro r. 2018 11.12.2018 31.12.2018 N/A
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2019, Rychvald“ 4.12.2018 11.12.2018 N/A
Oznámení občanům o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Rychvald dne 12.12.2018 4.12.2018 12.12.2018 N/A
Záměr 19_2018 29.11.2018 20.12.2018 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 29.11.2018 17.12.2018 N/A
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019 29.11.2018 17.12.2018 N/A
Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2019 26.11.2018 2.1.2019 N/A
Oznámení k Návrhu rozpočtu města Rychvald na rok 2019 26.11.2018 13.12.2018 N/A
Vodotech - oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 7.11.2018 23.11.2018 N/A
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2019, Rychvald" 19.11.2018 23.11.2018 N/A
Krajský úřad MS kraj - veřejná vyhláška aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MS kraje 8.11.2018 26.11.2018 N/A
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení- Jednoduchá zemědělská stavba, parc.č. 3416/1 v k. ú. Rychvald 6.11.2018 22.11.2018 N/A
oznámení o konání akce Společenská akce Náš Rychvald 30.10.2018 12.11.2018 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci komunikací ve městě Rychvald 30.10.2018 15.11.2018 N/A
Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o nařízení dražby - Koníková Šárka 25.10.2018 5.11.2018 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1295   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Doubravka
 • Dnešní
  datum
  19. 1. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   -4 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce