Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
oznámení akce Josefovská zábava 13.3.2019 25.3.2019 N/A
Oznámení o pronájmu prostoru určeného k podnikání v k. ú. Rychvald 1.3.2019 19.3.2019 N/A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 28.2.2019 18.3.2019 N/A
Záměr č. 3_2019 26.2.2019 12.3.2019 N/A
Oznámení občanům o konání 4. ZM Rychvald dne 06.03.2019 25.2.2019 6.3.2019 N/A
Oznámení o konání akce a vymezení doby nočního klidu-Pochování basy 21.2.2019 3.3.2019 N/A
Krajský úřad MS kraj - veřejná vyhláška - usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti 15.2.2019 4.3.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška o vydání povolení s vodami 15.2.2019 4.3.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 13.2.2019 1.3.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 6.2.2019 22.2.2019 N/A
Oznámení občanům o konání 3. ZM Rychvald dne 13.02.2019 5.2.2019 13.2.2019 N/A
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu parkoviště V2 parc. č. 2503/3, 2503/4, 2504 a 6868/6 nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 5.2.2019 21.2.2019 N/A
oznámení akce Myslivecký ples 4.2.2019 25.2.2019 N/A
oznámení akce Sportovní ples 4.2.2019 11.2.2019 N/A
Stavební úpravy budovy školy na ul. Orlovská č. p. 495 na pozemku parc. č. 138 v kat. území Rychvald 4.2.2019 20.2.2019 N/A
Informace o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích do Kč 50.000,-- pro rok 2019 z rozpočtu Města Rychvald 4.2.2019 5.3.2019 N/A
Čistírna odpadních vod pro RD, kanalizační přípojky a retenční jímka, přípojka jednotné kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 4983/7 a 4971/2 v k. ú. Rychvald 4.2.2019 20.2.2019 N/A
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - změna žumpy na DČOV na pozemku parc. č. 2010/1 k.ú. Rychvald. 1.2.2019 18.2.2019 N/A
Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražby Petra Tesarčíková 1.2.2019 25.3.2019 N/A
Oznámení o pronájmu prostoru určeného k podnikání v k. ú. Rychvald 1.2.2019 19.2.2019 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1328   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Emanuel
 • Dnešní
  datum
  26. 3. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   2 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce