Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Informace o poskytnoté účelové neinvestiční dotaci do Kč 50.000,-- pro rok 2019 12.7.2019 13.7.2019 N/A
Oznámení o zahájení výběrového řízení - výzva k podání nabídky "Dodávka gastronomických zařízení pro školmí kuchyni při ZŠ Sídliště Rychvald" 8.7.2019 22.7.2019 N/A
Městský úřad BOhumín - rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami 8.7.2019 23.7.2019 N/A
oznámení akce Letní slavnosti 1.7.2019 8.7.2019 N/A
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídky "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 - vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže - vybavení nábytkem" II 1.7.2019 17.7.2019 N/A
oznámení akce Červnová diskotéka 24.6.2019 30.6.2019 N/A
Žádost o informaci dle zák..č 106/1999 Sb., - funkce jednatele SMR spol.s.r.o. 18.6.2019 4.7.2019 N/A
Územní rozhodnutí - dělení pozemků parc. č. 1454/1 a 1444/8 v kat. území Rychvald 12.6.2019 28.6.2019 N/A
Záměr č. 12/2019 - Pronájem prostoru určeného k podnikání 10.6.2019 28.6.2019 N/A
Záměr č. 8/2019 - Převod pozemku p.č. 373/49 v k.ú. Rychvald 10.6.2019 28.6.2019 N/A
Záměr č. 9/2019 - Směna části pozemku p.č. 2948 v k.ú. Rychvald 10.6.2019 28.6.2019 N/A
Záměr č. 7/2019 - Převod pozemku p.č. 2622/2 v k.ú. Rychvald 10.6.2019 28.6.2019 N/A
Záměr č. 6/2019 - Pronájem části pozemku p.č. 2622/1 10.6.2019 28.6.2019 N/A
Oznámení o zahájení zadávacího řízení-význa k podání nábídky "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609-vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže-vybavení informační technologií" 6.6.2019 19.6.2019 N/A
Oznámení o zahájení zadávacího řízení-význa k podání nábídky "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609-vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže-vybavení nábytkem" 6.6.2019 17.6.2019 N/A
Pozvání občanů na 6. ZM Rychvald dne 05.06.2019 28.5.2019 5.6.2019 N/A
Vyhlášení záměru č. 10/2019 27.5.2019 13.6.2019 N/A
Záměr č. 11_2019 - propachtování části pozemku p.č. 6136 zahrada 27.5.2019 12.6.2019 N/A
Exekutorský úřad Český Těšín - dražební vyhláška Kovác Alexander 27.5.2019 23.7.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška opatření obecné povahy "omezení tranzitního průjezdu vozidel nad 12 t" 27.5.2019 12.6.2019 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1395   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Kristýna
 • Dnešní
  datum
  24. 7. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   17 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce