Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Rozhodnutí-dodatečné povolení-přístavba skladu hosp.nářadí k RD č.p.231 na pozemku parc. č. 5981 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 N/A
Usnesení-přerušení řízení o odstr. stavby - přístavba skladu hosp. nářarí k RD č.p. 231 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 N/A
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 27.11.2019 13.12.2019 N/A
Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti pro město Rychvald" 25.11.2019 29.11.2019 N/A
Oznámení občanům o konání 9.ZM Rychvald dne 4.12.2019 25.11.2019 4.12.2019 N/A
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu "Dodávka a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti pro město Rychvald" 20.11.2019 29.11.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - provádění výkonu vlastnických práv 19.11.2019 4.12.2019 N/A
Veřejná vyhláška- informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby "RD1 na pozemku parc. č. 3315/28 a RD2 na pozemku parc. č. 3315/17 v k.ú. Rychvald" 19.11.2019 28.11.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava DZ 13.11.2019 29.11.2019 N/A
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Rychvald za rok 2020 15.11.2019 5.12.2019 N/A
Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2020 15.11.2019 5.12.2019 N/A
Krajský úřad MS kraj - veřejná vyhláška - rozhodnutí monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida 12.11.2019 28.11.2019 N/A
Městský úřad BOhumín - rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami 12.11.2019 28.11.2019 N/A
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu od 3:00 h do 6:00h - Montérkový bál 7.11.2019 25.11.2019 N/A
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě na pozemku parc.č. 6832/1 v kat. území Rychvald" 6.11.2019 22.11.2019 N/A
Oznámení o místě uložení písemnosti usnesení pro Vlastu Divišovou 5.11.2019 21.11.2019 N/A
Oznámení o místě uložení písemnosti rozhodnutí pro Vlastu Divišovou 5.11.2019 21.11.2019 N/A
Vázva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zvláštní linková doprava pro město Rychvald - Školní autobus". 5.11.2019 18.11.2019 N/A
Veřejná vyhláška - Oznámení o místě uložení písemnosti Společné povolení pro stavbu "deš´tové kanalizace, čtyř retenčních nádrží, vnější části vnitřního vodovodu ze stávající studny, vnější části přípojky elektro NN na poz. parc. č. 2987 v k.ú. Rychvald" 4.11.2019 20.11.2019 N/A
Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2020, Rychvald“ 4.11.2019 18.11.2019 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1453   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Radana / Radan
 • Dnešní
  datum
  15. 12. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   7 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce