Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Záměr č. 5_2020 o výpůjčce části pozemků p.č. 371_1, 321, 320 v k.ú. Rychvald 18.6.2020 3.7.2020 N/A
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení RD a souvísející stavby na pozemcích parc. č. 5478/2, 5479/8, 5474 k. ú. Rychvald 17.6.2020 3.7.2020 N/A
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 3 RD a souvísející stavby na pozemcích VV oznámení zahájení společného řízení 3 RD a souvísející stavby na pozemcích parc. č. 5478-4, 5479-3, 5479-10, 5479-8, 5474, 5478-2, 5479-4 17.6.2020 3.7.2020 N/A
Exekutorský úřad Brno - dražba Tesarčíková Petra 15.6.2020 1.7.2020 N/A
Sdělení rozhodnutí ZM Rychvald o poskytnutí zápůjčky na výměnu kotlů 5.6.2020 6.7.2020 N/A
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení RD a souvísející stavby na pozemku parc.č. 6089 k.ú. Rychvald 3.6.2020 19.6.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - rozhodnutí parc.č. 3747/8 v k.ú. Rychvald 29.5.2020 8.6.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška o vydání "regenerace panelového sídliště Rychvald., lokalita č. 32 29.5.2020 15.6.2020 N/A
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 26.5.2020 3.6.2020 N/A
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany - veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy-ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves n. Ondřejnicí 25.5.2020 11.6.2020 N/A
Mimořádné opatření č.2/2020 Krajské hygienické stanice MS kraje v Ostravě 25.5.2020 10.6.2020 N/A
Žádost o poskytnutí infomací ve smyslu zák.č. 106/99 Sb. - odpověď Navitel s.r.o. 22.5.2020 8.6.2020 N/A
Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2019, Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019 18.5.2020 3.6.2020 N/A
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace k pozemkům parc. č. 291 a 292 k.ú. Rychvald 13.5.2020 29.5.2020 N/A
AZ Geo porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r.. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 6.5.2020 5.6.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška o vydání společného povolení -výměna vodovodního řádu 4.5.2020 20.5.2020 N/A
SmVak Ostrava a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za r. 2019 29.4.2020 15.5.2020 N/A
FÚ Ms kraj- veřejná vyhláška o nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na r. 2020 29.4.2020 27.5.2020 N/A
Veřejná vyhláška - společné povolení "Rodinný dům a souvísející stavby na pozemku parc. č. 2021/13 k.ú. Rychvald" 27.4.2020 13.5.2020 N/A
Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí 27.4.2020 13.5.2020 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1541   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Bohuslava
 • Dnešní
  datum
  7. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   18 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce