Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Odečty vodoměrů SmVak Ostrava ve změněném režimu 17.3.2020 2.4.2020 N/A
Oznámení občanům - uzavření Městského úřadu Rychvald preventivní opatření 16.3.2020 2.4.2020 N/A
Ministerstvo vnitra ĆR mimořádné opatření k ochraně vnitřních hranic ČR 13.3.2020 1.4.2020 N/A
Krajský úřad Ms kraj - informace o omezení dopravy 12.3.2020 30.3.2020 N/A
Exekutorský úřad Brno- exekuční příkaz Tesarčíková Petra 12.3.2020 30.3.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava provozu 11.3.2020 27.3.2020 N/A
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídky 11.3.2020 30.3.2020 N/A
Oznámení o zrušení konání divadla 13.3.2020 10.3.2020 20.3.2020 N/A
Oznámení o místě uložení písemnosti rozhodnutí pro adresáta Vlastu Divišovou 10.3.2020 26.3.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy 9.3.2020 25.3.2020 N/A
Městský úřad Bohumín- výzva k možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí 9.3.2020 30.3.2020 N/A
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení Pro stavbu "RD a související stavby na pozemku parc. č. 2021/13 v k.ú. Rychvald" 9.3.2020 25.3.2020 N/A
Exekutorský úřad Brno-město - elektronická dražba Drastichovi 3.3.2020 19.3.2020 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška- návrh na opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 27.1.2020 17.2.2020 N/A
Informace o poskytnutých účelových neinvestiních dotací nad Kč 50.000,-- pro rok 2020 28.2.2020 30.3.2020 N/A
Sdělení rozhodnutí ZM o poskytnutí zápůčjky na výměnu kotle 28.2.2020 30.3.2020 N/A
Oznámení o konání akce a vymezení doby nočního klidu - Pochování basy 24.2.2020 9.3.2020 N/A
Vyhlášení záměru č. 1/2020 19.2.2020 10.3.2020 N/A
Vyhlášení nálezu - elektrokolo 19.2.2020 6.3.2020 N/A
Vyhlášení nálezu peněženky 19.2.2020 6.3.2020 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1506   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Vendula
 • Dnešní
  datum
  6. 4. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   19 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce