Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 30.12.2019 15.1.2020 N/A
Městský úřad Bohumín- "komunikace pro pěší podél ul. Michálkovická v Rychvaldě" 18.12.2019 3.1.2020 N/A
Obecně závazná vyhláška města Rychvald č. 4/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, komunálních odpadů 5.12.2019 20.12.2019 N/A
Obecně závazná vyhláška města Rychvald č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 5.12.2019 20.12.2019 N/A
OZV města Rychvald č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5.12.2019 20.12.2019 N/A
OZV města Rychvald č. 2/2019 - zrušení oZV č. 4/2014 o místních poplatcích 5.12.2019 20.12.2019 N/A
Vyhláška o nočním klidu 5.12.2019 19.12.2019 N/A
Sdělení rozhodnutí ZM o poskytnutí zápůčjky na výměnu kotle 5.12.2019 6.1.2020 N/A
Veřejná vyhláška - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby "RD1, RD2 tepelné čerpadla, vodovodní přípojky, domovní přípojky elektřiny, dešťové kanalizace, retenční nádrže a vsaky na pozemcích parc. č. 3315/28 a 3315/17" 3.12.2019 19.12.2019 N/A
Rozhodnutí-dodatečné povolení-přístavba skladu hosp.nářadí k RD č.p.231 na pozemku parc. č. 5981 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 N/A
Usnesení-přerušení řízení o odstr. stavby - přístavba skladu hosp. nářarí k RD č.p. 231 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 N/A
Oznámení SMOOK Karviná - rozpočtová úprava č. 2 pro r. 2019 28.11.2019 31.12.2019 N/A
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 27.11.2019 13.12.2019 N/A
Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti pro město Rychvald" 25.11.2019 29.11.2019 N/A
Oznámení občanům o konání 9.ZM Rychvald dne 4.12.2019 25.11.2019 4.12.2019 N/A
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu "Dodávka a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti pro město Rychvald" 20.11.2019 29.11.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - provádění výkonu vlastnických práv 19.11.2019 4.12.2019 N/A
Veřejná vyhláška- informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby "RD1 na pozemku parc. č. 3315/28 a RD2 na pozemku parc. č. 3315/17 v k.ú. Rychvald" 19.11.2019 28.11.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava DZ 13.11.2019 29.11.2019 N/A
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Rychvald za rok 2020 15.11.2019 5.12.2019 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1467   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Doubravka
 • Dnešní
  datum
  19. 1. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   1 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce