Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
oznámení akce Májová zábava 14.5.2019 20.5.2019 N/A
Oznámení o konání voleb do Evropského Parlamentu 7.5.2019 26.5.2019 N/A
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve městě Rychvald 3.5.2019 20.5.2019 N/A
Záměr č. 5_2019 - pronájem části pozemku p.č. 2107 24.4.2019 13.5.2019 N/A
Vyhlášení nálezu finanční prostředky 24.4.2019 10.5.2019 N/A
1. zasedání OVK pro volby do EP 23.4.2019 30.4.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením 18.4.2019 6.5.2019 N/A
Svazek měst a obcí okresu Karviná- návrh závěrečného účtu za r.2018 10.4.2019 30.4.2019 N/A
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení "RD, splašková kanalizace, ČOV, vsak, dešťová kanalizace, akumulační jímka, vsak, vnější část vnitřního vodovodu, dom. vedení NN, oplocení a vod. přípojka na poz. parc. č. 1737/1 k. ú. Rychvald" 10.4.2019 26.4.2019 N/A
Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - dotace, dary poskytnuté rychvaldským spolkům za posledních 10 let 5.4.2019 6.5.2019 N/A
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy kúrovec č.j.: 18918/2019-MZE-16212 5.4.2019 4.5.2019 N/A
Ministerstvo zemědělství - příloha č. 1 k č.j. 18918/2019-MZE-16212 5.4.2019 4.5.2019 N/A
Ministerstvo zemědělství - rozdělovník k č.j. 18918/2019-MZE-16212 5.4.2019 4.5.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 3.4.2019 18.4.2019 N/A
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 3.4.2019 25.4.2019 N/A
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Stavební úpravy budovy školy na ul. Orlovská č.p. 495 na pozemku parc. č. 138 v kat. ú . Rychvald 3.4.2019 19.4.2019 N/A
Vyhlášení nálezu dětské jízdní kolo 2.4.2019 18.4.2019 N/A
Vyhlášení nálezu mobilní telefon zn. Element 27.3.2019 12.4.2019 N/A
Městský úřad Bohumín - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 26.3.2019 11.4.2019 N/A
Informace pro voliče 26.3.2019 15.4.2019 N/A
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 1362   Další stránka   Poslední stránka   

Aktuální úřední deska
Archív uřední desky leden 2006 - únor 2011

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Valdemar
 • Dnešní
  datum
  27. 5. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   14 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce