Název

Veřejná vyhláška - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby "RD1, RD2 tepelné čerpadla, vodovodní přípojky, domovní přípojky elektřiny, dešťové kanalizace, retenční nádrže a vsaky na pozemcích parc. č. 3315/28 a 3315/17"

Podrobnosti

Ing. Jana Kone

Datum vyvěšení: 3.12.2019

Datum sejmutí: 19.12.2019

Soubor:

Export2UDFile0.pdf

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Bořek
 • Dnešní
  datum
  12. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   17 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce