Název

Územní rozhodnutí - dělení pozemků parc. č. 1454/1 a 1444/8 v kat. území Rychvald

Podrobnosti

Pfiffnerov

Datum vyvěšení: 12.6.2019

Datum sejmutí: 28.6.2019

Soubor:

Export2UDFile0.pdf

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Berta
 • Dnešní
  datum
  23. 9. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   19 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce