Název

Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení "RD, splašková kanalizace, ČOV, vsak, dešťová kanalizace, akumulační jímka, vsak, vnější část vnitřního vodovodu, dom. vedení NN, oplocení a vod. přípojka na poz. parc. č. 1737/1 k. ú. Rychvald"

Podrobnosti

Ing. Gabriela

Datum vyvěšení: 10.4.2019

Datum sejmutí: 26.4.2019

Soubor:

Export2UDFile0.pdf

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Kristýna
 • Dnešní
  datum
  24. 7. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   17 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce