Název

Čistírna odpadních vod pro RD, kanalizační přípojky a retenční jímka, přípojka jednotné kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 4983/7 a 4971/2 v k. ú. Rychvald

Podrobnosti

Fojt

Datum vyvěšení: 4.2.2019

Datum sejmutí: 20.2.2019

Soubor:

Export2UDFile0.pdf

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Johana
 • Dnešní
  datum
  21. 8. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   16 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce