Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Vodotech - oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 7.11.2018 23.11.2018 Stáhnout
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2019, Rychvald" 19.11.2018 23.11.2018 Stáhnout
Krajský úřad MS kraj - veřejná vyhláška aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MS kraje 8.11.2018 26.11.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení- Jednoduchá zemědělská stavba, parc.č. 3416/1 v k. ú. Rychvald 6.11.2018 22.11.2018 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - návrh rozpočtu na rok 2019 11.10.2018 31.12.2019 Stáhnout
Zemědělský podnik Razová - nabídka nemovitého majetku k převodu o 8.10.2018 7.12.2018 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 3.10.2018 5.2.2019 Stáhnout
SMOOK Karviná - oznámení o rozpočtové úpravě č. 1 pro rok 2018 17.9.2018 31.12.2018 Stáhnout
Oznámení k Hospodaření města Rychvald za I. pololetí 2018 13.8.2018 31.7.2019 Stáhnout
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro poskytovatele stomatologických služeb 4.6.2018 30.6.2021 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 31.5.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení k Závěrečnému účtu města Rychvald za rok 2017 31.5.2018 30.6.2019 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 9.4.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 4.4.2018 30.4.2019 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Základní umělecká škola 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Rychvaldský spolek šachový 1945 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - T.J. Baník Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - TJ Slavoj Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9.3.2018 9.4.2021 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 39   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Albert
 • Dnešní
  datum
  21. 11. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   0 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce