Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Územní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu parc. č. 4864/6 René Kuchna 23.5.2018 8.6.2018 Stáhnout
Záměr č. 9-2018_Pronájem části NP v k.ú. Rychvald 22.5.2018 8.6.2018 Stáhnout
Oznámení občanům o době konání 19. zasedání zastupitelstva města Rychvald dne 30.05.2018 22.5.2018 30.5.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení - návrh na opatření obecné povahy "Vyhrazené parkovací místo pro vozidlo" 11.5.2018 28.5.2018 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 2.5.2018 31.7.2018 Stáhnout
Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2017, Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017 14.5.2018 30.5.2018 Stáhnout
veřejná výzva 2.5.2018 16.6.2018 Stáhnout
Sm Vak - porovnání položek stočné za r. 2017 27.4.2018 26.5.2018 Stáhnout
Finanční úřad pro MS kraj - veřejná vyhláška o zpřístupnění nahlédnutí hromadných seznamů za nemovité věci 26.4.2018 25.5.2018 Stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2017 20.4.2018 31.5.2018 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 9.4.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 4.4.2018 30.4.2019 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Základní umělecká škola 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Rychvaldský spolek šachový 1945 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - T.J. Baník Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - TJ Slavoj Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9.3.2018 9.4.2021 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018 9.3.2018 2.1.2019 Stáhnout
Stanovení počtu členů ZM pro vol. období r. 2018 - 2022 9.3.2018 30.6.2018 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 39   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Jana
 • Dnešní
  datum
  24. 5. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   20 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce