Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava DZ 13.11.2019 29.11.2019 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Rychvald za rok 2020 15.11.2019 5.12.2019 Stáhnout
Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2020 15.11.2019 5.12.2019 Stáhnout
Krajský úřad MS kraj - veřejná vyhláška - rozhodnutí monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida 12.11.2019 28.11.2019 Stáhnout
Městský úřad BOhumín - rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami 12.11.2019 28.11.2019 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 11.11.2019 4.2.2020 Stáhnout
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu od 3:00 h do 6:00h - Montérkový bál 7.11.2019 25.11.2019 Stáhnout
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě na pozemku parc.č. 6832/1 v kat. území Rychvald" 6.11.2019 22.11.2019 Stáhnout
Oznámení o místě uložení písemnosti usnesení pro Vlastu Divišovou 5.11.2019 21.11.2019 Stáhnout
Oznámení o místě uložení písemnosti rozhodnutí pro Vlastu Divišovou 5.11.2019 21.11.2019 Stáhnout
Vázva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zvláštní linková doprava pro město Rychvald - Školní autobus". 5.11.2019 18.11.2019 Stáhnout
Veřejná vyhláška - Oznámení o místě uložení písemnosti Společné povolení pro stavbu "deš´tové kanalizace, čtyř retenčních nádrží, vnější části vnitřního vodovodu ze stávající studny, vnější části přípojky elektro NN na poz. parc. č. 2987 v k.ú. Rychvald" 4.11.2019 20.11.2019 Stáhnout
Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2020, Rychvald“ 4.11.2019 18.11.2019 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtové úpravy č. 1 pro r. 2019 14.10.2019 31.12.2019 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2.9.2019 31.12.2022 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 21.8.2019 31.12.2023 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 21.8.2019 24.12.2023 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Rychvald za rok 2018 6.6.2019 30.6.2020 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná- oznámení - zavěrečný účet za r. 2018 22.5.2019 30.4.2020 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Základní umělecká škola Rychvald 26.3.2019 31.3.2022 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 44   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Mahulena
 • Dnešní
  datum
  17. 11. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   12 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce