Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Odpověď dle zák. č. 106/1999 Sb. - informace k zadávání zakázek 29.10.2020 13.11.2020 Stáhnout
Řád veřejného pohřebiště 27.10.2020 11.11.2020 Stáhnout
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací z rozhodnutí za obdoví od 1.7.2020 do 30.9.2020 pro právnické osoby 27.10.2020 12.11.2020 Stáhnout
Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu "Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2021, Rychvald" 26.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Veřejná vyhláška-společné povolení -zpevněný příjezd-neveřejná účelová komunikace na pozemcích parc. č. 5214/6, 5215, 5214/4, 5214/7 k.ú. Rychvald 22.10.2020 9.11.2020 Stáhnout
Odpověď dle zák. č. 106/1999 Sb. - k dotačnímu programu 22.10.2020 10.11.2020 Stáhnout
Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 21.10.2020 8.11.2020 Stáhnout
Odpověď dle zák. č. 106/1999 Sb. p. Florecovi 21.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Odpověď dle zák. č. 106/1999 Sb. - informace k recepci 22.10.2020 6.11.2020 Stáhnout
Oznámení zahájení územního řízení 19.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba - Blaut David 19.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Odpověď dle zák. č. 106/1999 Sb. - informace k Polar 19.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Sdělení informace dle 106 19.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Městský úřad Orlová-veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 35/2020 19.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Vyhlášení záměru č. 12/2020 19.10.2020 5.11.2020 Stáhnout
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Rodinný dům a souvísející stavby na pozemku parc. č. 4440/15 k.ú. Rychvald. 14.10.2020 30.10.2020 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 5.10.2020 31.12.2023 Stáhnout
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol 30.9.2020 2.10.2023 Stáhnout
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška -oznámení o veřejném projednání změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu 1.10.2020 4.11.2020 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy změna 29.7.2020 31.12.2022 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 50   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Silvie
 • Dnešní
  datum
  29. 10. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   6 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce