Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení 20.9.2018 8.10.2018 Stáhnout
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva města Rychvaldu a Senátu Parlamentu ČR 17.9.2018 7.10.2018 Stáhnout
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - uzavření mostku ul. Na Fojství Rychvald 17.9.2018 2.10.2018 Stáhnout
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - dopravní značení ul. MIchálkovická čp. 52 Rychvald 17.9.2018 2.10.2018 Stáhnout
SMOOK Karviná - oznámení o rozpočtové úpravě č. 1 pro rok 2018 17.9.2018 31.12.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení "Dělení pozemku parc. č. 4449/2 na pozemky parc. č. 4449/2 a 4449/4 v kat. území Rychvald" 14.9.2018 2.10.2018 Stáhnout
Oznámení o konání akce Rozloučení s létem 13.9.2018 24.9.2018 Stáhnout
Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu "Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě" 13.9.2018 26.9.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení vodoprávního řízení - ČOV a souvísející kanalizace, Michálkovická 1558, 1559, 1560-Rychvald 10.9.2018 26.9.2018 Stáhnout
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.9.2018 24.9.2018 Stáhnout
Vyhlášení záměru č. 18/2018 5.9.2018 25.9.2018 Stáhnout
Krajský úřad MS kraje Ostrava vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MS kraje 21.8.2018 31.10.2018 Stáhnout
Oznámení k Hospodaření města Rychvald za I. pololetí 2018 13.8.2018 31.7.2019 Stáhnout
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro poskytovatele stomatologických služeb 4.6.2018 30.6.2021 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 31.5.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení k Závěrečnému účtu města Rychvald za rok 2017 31.5.2018 30.6.2019 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 9.4.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 4.4.2018 30.4.2019 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Základní umělecká škola 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Rychvaldský spolek šachový 1945 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 43   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Jaromír
 • Dnešní
  datum
  24. 9. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   13 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce