Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Ministersstvo zemědělství - opatření obecné povahy 11.12.2019 30.12.2022 Stáhnout
OZV města Rychvald č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5.12.2019 20.12.2019 Stáhnout
OZV města Rychvald č. 4/2019 o místním poplatku za sběr a odstraňování komunálních odpadů 5.12.2019 20.12.2019 Stáhnout
OZV města Rychvald č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 5.12.2019 20.12.2019 Stáhnout
OZV města Rychvald č. 2/2019 - zrušení oZV č. 4/2014 o místních poplatcích 5.12.2019 20.12.2019 Stáhnout
Vyhláška o nočním klidu 5.12.2019 19.12.2019 Stáhnout
Sdělení rozhodnutí ZM o poskytnutí zápůčjky na výměnu kotle 5.12.2019 6.1.2020 Stáhnout
Oznámení k Rozpočet města Rychvald na rok 2020 a Rozpočtová opatření pro rok 2020 5.12.2019 31.12.2020 Stáhnout
Veřejná vyhláška - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby "RD1, RD2 tepelné čerpadla, vodovodní přípojky, domovní přípojky elektřiny, dešťové kanalizace, retenční nádrže a vsaky na pozemcích parc. č. 3315/28 a 3315/17" 3.12.2019 19.12.2019 Stáhnout
Rozhodnutí-dodatečné povolení-přístavba skladu hosp.nářadí k RD č.p.231 na pozemku parc. č. 5981 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 Stáhnout
Usnesení-přerušení řízení o odstr. stavby - přístavba skladu hosp. nářarí k RD č.p. 231 v kat. území Rychvald 28.11.2019 14.12.2019 Stáhnout
Oznámení SMOOK Karviná - rozpočtová úprava č. 2 pro r. 2019 28.11.2019 31.12.2019 Stáhnout
SMOOK Karviná - výhled rozpočtu za období 2021-2023 a návrh rozpočtu na r. 2020 27.11.2019 31.12.2020 Stáhnout
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 27.11.2019 13.12.2019 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 11.11.2019 4.2.2020 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtové úpravy č. 1 pro r. 2019 14.10.2019 31.12.2019 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2.9.2019 31.12.2022 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 21.8.2019 31.12.2023 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 21.8.2019 24.12.2023 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Rychvald za rok 2018 6.6.2019 30.6.2020 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 46   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Simona
 • Dnešní
  datum
  12. 12. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   1 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce