Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Výzva k podání nabídky na stavební práce "Oprava místních komunikací ve městě Rychvald" 19.7.2018 31.7.2018 Stáhnout
Ministerstvo obrany Olomouc - návrh opatření obecné povahy - pozemní radiolokátor 17.7.2018 2.8.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška-ÚR pro stavbu "Rychvald 5352/2, Kuzník, přípojka NNk na pozemcích parc. č. 5309, 5310, 6773/4, 6773/2, 6773/5, 6773/3 a 5352/2 vše v k. ú. Rychvald" 16.7.2018 31.7.2018 Stáhnout
oznámení akce Letní zábava 16.7.2018 29.7.2018 Stáhnout
Výzva k podání nabídky pro VZ "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice v Rychvaldě" 12.7.2018 23.7.2018 Stáhnout
Exekutorský úřad Frýdek Míste- usnesení pohledávka - Papuga Jiří 11.7.2018 10.8.2018 Stáhnout
Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu provozovatele Bochemie a.s. 11.7.2018 11.8.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního řízení "Rychvald, ul. Mezi Lány, NNk, zemní kabel. přípojka na pozemcích parc. č. 2781/1, 6786, 2808/1, 2799 a 6787/22 v k.ú. Rychvald" 11.7.2018 27.7.2018 Stáhnout
Záměr zřídit právo provést stavbu na pozemku p.č. 2167/1 v k.ú. Rychvald 9.7.2018 24.7.2018 Stáhnout
Záměr zřídit právo provést stavbu na pozemku p.č. 813 v k.ú. Rychvald 9.7.2018 24.7.2018 Stáhnout
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZM Rychvaldu a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5.10. a 6.10.2018 18.6.2018 17.9.2018 Stáhnout
Volby do ZM Rychvaldu konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018 18.6.2018 31.7.2018 Stáhnout
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro poskytovatele stomatologických služeb 4.6.2018 30.6.2021 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 31.5.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení k Závěrečnému účtu města Rychvald za rok 2017 31.5.2018 30.6.2019 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 2.5.2018 31.7.2018 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 9.4.2018 2.1.2019 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 4.4.2018 30.4.2019 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Základní umělecká škola 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Rychvaldský spolek šachový 1945 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 44   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Vítězslav
 • Dnešní
  datum
  21. 7. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   15 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce