Komise

Výbory

Komise

Komise pro občanské záležitosti

 • předseda: Mgr. Jana Muchová
 • členové:
  • Ing. Jana Máchová
  • Michaela Tkačíková
  • Jarmila Flössnerová
  • Mgr. Michaela Skřížalová

Komise kulturní a společenské činnosti

 • předseda: Mgr. Leona Hrochová
 • členové:
  • Bc. Radana Vozňáková
  • Šárka Gulčíková
  • Oldřich Cieslar
  • Bc. Taťána Tomášová

Komise sportovní

 • předseda: Ing. Bohdan Adamčík
 • členové:
  • Mgr. Zdeněk Vavříček
  • Karel Lipjak
  • David Kubas
  • Petr Chorobík

Komise výstavby a životního prostředí

 • předseda: Mgr. Jan Skřížala
 • členové:
  • Vítězslav Uhlík
  • Pavel Kowolowski
  • Miloš Kempný
  • Mgr. Miroslava Kopčajová

Výbory

Kontrolní výbor

 • předseda: Ing. Miroslav Pěgřímek
 • členové:
  • Jan Kutáč
  • Lukáš Oprchalský
  • Štefan Farkas
  • René Budník

Finanční výbor

 • předseda: Ing. Ladislav Sitko
 • členové:
  • Mgr. Martina Jaglařová
  • Ing. Jana Máchová
  • Mgr. Robert Lindert
  • Luďka Svrčinová

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor. Předseda výboru je vždy člen zastupitelstva, kterého volí, jakožto i ostatní členy, zastupitelstvo města.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Počet členů je lichý, schází se dle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Jaromír
 • Dnešní
  datum
  24. 9. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   13 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce