Zastupitelstvo města Rychvaldu  s t a n o v i l o  na svém 18. zasedání konaném dne 7.3.2018 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pro volební období r. 2018 – 2022 15 členů Zastupitelstva města Rychvaldu. 

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Josef
 • Dnešní
  datum
  19. 3. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   5 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce