Kalendář událostí

Zápis do tří MŠ v Rychvaldě
úterý, 15 květen 2018, 07:30 - 14:30

Zápis pro školní rok 2018 /2019
bude pro všechny tři MŠ v Rychvaldě jednotný
v klubovně Kulturního střediska – náměstí Míru
v úterý 15. května 2018 od 7:30 do 14:30.
K zápisu si rodiče přinesou:
• vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem (můžete
si stáhnout na www.ms-rychvald.estranky.cz nebo vyzvednout od 2. 5.
v MŠ),
• rodný list dítěte,
• doklad o trvalém bydlišti (OP dítěte nebo zákonného zástupce).
Zápis do MŠ se dle zákona č. 561/2004 organizuje pro děti ve věku zpravidla
od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ Rychvald najdete na webových stránkách
školky www.ms-rychvald.estranky.cz a na vstupních dveřích do budovy MŠ.
Novela školského zákona (zákon č.178/2016 Sb.) zavádí s účinností od 1. 9.
2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31. 8. 2018 pěti
let věku. Zákonný zástupce, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání podle §34a odst. 2, se dopustí přestupku.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Lukáš
 • Dnešní
  datum
  18. 10. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   13 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce