Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

 1. stupeň
 • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
 • je zrušeno plavání
 • zrušen zpěv
 • školní družina funguje bez omezení
 • školní jídelna funguje bez omezení
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

2. stupeň

• je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
12. 10. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
12. 10. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
19. 10. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
19. 10. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
• zrušen zpěv
• omezena výuka TV
• školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
• VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSČŮ
OD 11:15 - 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
• prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Silvie
 • Dnešní
  datum
  29. 10. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   6 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce