Zápis pro školní rok 2020/2021 bude pro všechny tři MŠ v Rychvaldě jednotný v klubovně Kulturního střediska – náměstí Míru v úterý 5. května 2020 od 8.00 – 16.00 hod.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem, předloží Rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti – občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce.

Vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí.

Tiskopis – Žádost bude ke stažení na webových stránkách

http://www.ms-rychvald.estranky.cz nebo bude k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 8. dubna 2020.

Zápis do MŠ se dle zákona č. 561/2004Sb. organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Rychvald budou zveřejněna na webových stránkách http://www.ms-rychvald.estranky.cz a na vstupních dveřích do budovy MŠ.

Novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31. 8. 2020 pěti let věku. Zákonný zástupce, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a odst.2, se dopustí přestupku.

ZÁROVEŇ SE RUŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAPLÁNOVANÝ PŮVODNĚ NA 28. DUBNA 2020.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Soňa
 • Dnešní
  datum
  28. 3. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   7 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce