Upozorňujeme občany města Rychvald, především nájemce bytových domů, aby v rámci své bezpečnosti neposkytovali cizím osobám údaje o platbách prostřednictvím SIPO,

o dodávkách elektrické energie a plynu, atd. Zároveň Vás žádáme, nevpouštějte cizí osoby do svých domácností. 

Nájemníci bytových domů jsou vždy předem o zpřístupnění bytů prostřednictvím vývěsek MěÚ Rychvald informováni.

V případě, že po vás bude podobné informace nějaká cizí osoba požadovat, volejte hlídku městské policie (723 654 699).

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Bořek
 • Dnešní
  datum
  12. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   17 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce