Upozorňujeme občany, kteří platí místní poplatky za psy a odpady bezhotovostně, na změny při platbě v  roce 2020.

První změna se týká variabilních symbolů. Změnu variabilních symbolů již mohli zaznamenat občané, kteří mají platby rozdělené na dvě splátky, jelikož k ní došlo v srpnu roku 2019. Nové variabilní symboly budou uvedeny na složenkách, které poplatníci dostávají do svých schránek před blížícím se termínem splátky místního poplatku. Tímto prosíme občany, aby si při zadávání platby překontrolovali jejich správnost.

Další změna se týká poplatků za psy placených bezhotovostně, kde došlo ke změně čísla účtu. V roce 2020 se budou poplatky za psy a odpady platit na jeden účet a to s  číslem 19-2728791/0100.

Prosíme občany, aby si při zadávání plateb dávali pozor na správné vyplnění variabilního symbolu a čísla účtu. Setkáváme se jak se špatně vyplněnými variabilními symboly, tak se špatnými čísly účtu. Tyto údaje jsou pro správné přiřazení platby rozhodující.

Ing. Daniela Pavlosková, MěÚ Rychvald

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Slavomír
 • Dnešní
  datum
  22. 1. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   -0 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce