Níže naleznete základní informace o provozu nemocnice v Orlové. Podrobnosti pak naleznete v letáku Nemocnice s poliklinikou, Karviná-Ráj.

Jsou zachovány všechny odborné ambulance:

 • Interní
 • Chirurgické
 • Gynekologická
 • Ortopedická
 • Rehabilitační
 • Urologická
 • Oční-Retinální poradna
 • Ambulance léčby bolesti

Pokračuje péče na lůžkových odděleních:

 • Ortopedie
 • Rehabilitace
 • NIP – Následná intenzivní péče
 • DIOP – Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
 • ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
 • Sociální lůžka

Zůstává k dispozici i komplement:

 • RDG – Oddělení radiodiagnostiky
 • OKBH – Oddělení klinické biochemie a hematologie
 • Operační sály
 • Centrální sterilizace

Je zachován provoz Ústavní lékárny Orlová s otevírací dobou v pracovní dny od 7 do 18 hodin.

V poliklinické části jsou i nadále k dispozici ambulance soukromých lékařů.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Julie
 • Dnešní
  datum
  10. 12. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   -3 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce