Nové webové prostředí bude pro klienta místem, kde bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální životní situace.

Více informací v článku níže.

Ministerstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného
informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok.
28. června spustí nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce
a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků, ke kterým se zavázalo
po nástupu ministryně Maláčové v souvislosti s dokončením přechodu na nové
informační systémy. Ty slibují zejména snížení nákladů na realizaci hlavních agend
a vyvázání resortu ze závislosti na dodavatelích informačních systémů, kterou resort
zdědil po předchozích vedeních. Plnění zbylých tří klíčových milníků (spuštění
ekonomického informačního systému Úřadu práce ČR – SEÚP, agendového
systému pro oblast zaměstnanosti – IS ZAM, a agendového systému pro výplatu
dávek – IS DAV) pokračuje dle harmonogramu.
Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) přináší postupné sjednocení
platformy webových prezentací a rozhraní informačních systémů pro všechny
resortní instituce. Při budování nové struktury webových stránek byl brán ohled zejména
na potřeby koncového uživatele, tedy na klienty Ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) a Úřadu práce ČR (ÚP). Nové webové prostředí bude pro klienta místem, kde bez
problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje
k vyřešení aktuální životní situace (např. pomoc v případě ztráty zaměstnání, hmotné
nouze, při vyřizování různých dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele
stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale také na tabletu nebo chytrém
telefonu.
Další velkou výhodou nového Portálu je možnost elektronického podání. Zůstává
zachována možnost odesílat elektronické podání prostřednictvím datové schránky, navíc
klient s elektronickým občanským průkazem nebo po jedné návštěvě pracoviště
CzechPoint za účelem ztotožnění se základními registry, bude moci řešit svoji konkrétní
životní událost přímo z domova bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce.
Samozřejmostí bude také pravidelné publikování aktuálních informací z oblasti sociální
péče, sociální politiky a zaměstnanosti. Projekt je plně harmonizován se strategickými
projekty na úrovni centrálního eGovernmentu a navazuje zejména na projekty Portál
občana a Portál veřejné správy.
Pozadu nezůstávají ani ostatní projekty v rámci Jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí. Již na začátku roku 2019 představilo ministerstvo na jednání sněmovního
Výboru pro sociální politiku integrační harmonogram, který zahrnuje všechny významné
projekty změny informačních systémů a další podpůrné projekty. Kromě transformace
agendových a ekonomických systémů připravuje rezort systém pro elektronické sdílení
informací mezi úřady v celé EU (projekt EESSI bude spuštěn 31. 7.), novou resortní
spisovou službu (bude spuštěna 1. 1. 2020 na MPSV a následně bude rozšiřována na
ostatní organizace resortu), datové sklady pro rychlejší přístup ke statistikám (ke spuštění
do června 2020) a další podpůrné aplikace. Celkem se jedná o více než desítku projektů,
na kterých na MPSV pracuje několik dodavatelů a několik desítek projektových manažerů,
analytiků a ICT architektů. Na základě tohoto harmonogramu se ministerstvo zavázalo
spustit tyto systémy do konce roku 2020. Cílem této transformace je vybudování
moderního informačního zázemí resortu, zajištění úkolů v oblasti eGovernmentu nebo
otevření resortních informací prostřednictvím Otevřených dat a v neposlední řadě úspora
finančních prostředků resortu na zajištění informačních systémů.
Tiskové oddělení MPSV

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Havel
 • Dnešní
  datum
  16. 10. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   15 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce