Ještě před zahájením zimní sezóny vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Jedná se zejména o ulice Červená kolonie, Finské domky, Stará Kolonie, Vyhlídková a Kosmá. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude na této komunikaci provedena zimní údržba!

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou tuto službu nahlásit u dispečera zimní údržby našeho smluvního partnera jeden den předem na tel. čísle 725 018 364 (od 6:00 hod. – 15:30 hod.) Tato služba je poskytována bez nároku na náklady.

Dále je možno si objednat pravidelnou zimní údržbu své účelové komunikace u firmy FCC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 596 761 311 (p. Sládková) a to za úplatu dojednanou smluvně.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Drahoslava
 • Dnešní
  datum
  9. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   21 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce