Ještě před zahájením zimní sezóny vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Jedná se zejména o ulice Červená kolonie, Finské domky, Stará Kolonie, Vyhlídková a Kosmá. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude na této komunikaci provedena zimní údržba!

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou tuto službu nahlásit na MěÚ Rychvald jeden den předem na tel č. 59 654 3045 (p. Skupníková) a město Rychvald zajistí pro tento termín zimní údržbu prostřednictvím svého smluvního partnera bez nároku na náklady.

Dále je možno si objednat pravidelnou zimní údržbu své účelové komunikace u firmy FCC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 596 761 311 (p. Sládková) a to za úplatu dojednanou smluvně.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Havel
 • Dnešní
  datum
  16. 10. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   15 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce