Rada města na návrh společnosti SmVaK Ostrava a.s., v souladu se smlouvou o provozování vodního díla „Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská“ schválila na své schůzi dne 18. 12. 2017 pod č.usn. 94/4 cenu stočného pro výše uvedené vodní dílo s účinností od 1. 1. 2018 - „voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH) a 38,43 Kč/m3 (včetně DPH)“.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Bořek
 • Dnešní
  datum
  12. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   16 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce