Společnost SmVaK oznamuje změnu ceny vodného a stočného s platností od 1.1.2018.

 • Voda pitná (vodné) - 42,64 Kč za m3 s DPH (37,08 Kč bez DPH)
 • Voda odvedená (stočné) - 38,43 Kč za m3 s DPH (33,42 Kč bez DPH)

Jedná se o cenu vody odvedené systémem SmVaK Ostrava a.s. Cena stanovená na základě modelu OPŽP bude sdělena samostatným dokumentem. 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Bohuslav
 • Dnešní
  datum
  22. 8. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   14 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce