V září 2017 plánuje MAS Bohumínsko vyhlásit prvních 6 výzev pro příjem projektů. Neváhejte a začněte připravovat své žádosti o podporu! Šance na úspěch je opravdu velká! Žadatelé nebudou v rámci výzev MAS soutěžit s projekty z celé republiky, tak jak je to u velkých výzev operačních programů pro příjem individuální projektů, ale budou si konkurovat pouze v rámci území pokrývající MAS Bohumínsko, tj. území obcí Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Rychvaldu, Petrovic u Karviné a Petřvaldu.

Z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) budou vyhlášeny výzvy s hodnotou přesahující 10 mil. Kč a v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) bude rozděleno mezi potencionální žadatele více než 50 mil. Kč.

Výzvy OPZ budou zaměřeny na programy prevence kriminality, příměstské tábory, podporu vytváření nových pracovních míst nebo  podporu flexibilních forem zaměstnání.

Výzvy  IROP budou zaměřeny na rozvoj sociálních služeb, bezpečnost dopravy, cyklodopravu, infrastrukturu základních, středních a vyšších odborných škol a na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Bohumínsko vyhlásit na jaře 2018.

Bližší specifikace výzev roku 2017 včetně oprávněných žadatelů, finanční alokace jednotlivých výzev a omezení celkových způsobilých výdajů naleznete zde:

https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/135/201708140937491.pdf

V měsíci září budou probíhat semináře pro žadatele do jednotlivých výzev.

Neváhejte a konzultujte své projektové záměry s námi ještě před vyhlášením výzev! Začněte připravovat své žádosti o podporu již nyní!

Bližší informace k připravovaným výzvám a vašim projektovým záměrům vám poskytnou zaměstnanci kanceláře MAS Bohumínsko (www.mas-bohumínsko.cz sekce Kontakty).

Kancelář MAS Bohumínsko

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Drahoslava
 • Dnešní
  datum
  9. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   21 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce