Rekonstrukce Michálkovické ulice probíhá podle plánu. V pondělí 14. 8. započalo frézování zbývající části komunikace a od úterka se bude pokládat provizorní živice na již zrecyklované části silnice.

Dopravní omezení se nijak nemění, dopravu budou nadále regulovat semafory. Ke zrychlení provozu by prospělo, kdyby všichni řidiči dodržovali dopravní značení a pravidla silničního provozu. Ty, kteří to považují za samozřejmost, prosíme o toleranci a shovívavost.

1708 michalkovicka zivice

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Drahoslava
 • Dnešní
  datum
  9. 7. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   21 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce