Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 čipován, jinak nemůže být očkován proti vzteklině, které je povinné. Privátní vet. služba Doc. Šimoník organizuje dne 19. 10. 2019 náhradní termín hromadného čipování psů pro občany Rychvaldu na svodním místě Hasičárna a to v době od 12.00 do 15.00 hodin. Cena čipu je 500,- Kč.

Čipování je nutno telefonicky objednat do 15. října na Městském úřadě v Rychvaldě u paní Dostálové nebo paní Pavloskové, tel.: 596 543 049 nebo 596 543 046.

Nutné je mít sebou řádně vyplněný očkovací průkaz psa se všemi údaji o majiteli i psu.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Havel
 • Dnešní
  datum
  16. 10. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   15 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce