Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2017 20.4.2018 31.5.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního a stavebního řízení pro stavbu "RD , garáže, krytého stání, splašk. kanalizace, žumpy, dešť. kanalizace, vsak. jímky, dom. vodovodu, dom. vedení NN a oplocení na poz. parc. č. 2010/1 k.ú. Rychvald" 17.4.2018 3.5.2018 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 9.4.2018 2.1.2019 Stáhnout
Veřejná vyhláška-ÚR pro stavbu "ČOV a související kanalizace na pozemku parc. č. 2763 k. ú. Rychvald pro bytové domy na ul. Michálkovická č.p. 1558, 1559, 1560 na pozemcích parc. č. 2757, 2758, 2759 v k. ú. Rychvald" 9.4.2018 25.4.2018 Stáhnout
Záměr č. 8/2018 - Propachtování části pozemku p.č. 6136 v k.ú. Rychvald 5.4.2018 24.4.2018 Stáhnout
Oznámení o prodeji pozemků z vlastnictví města Rychvald 5.4.2018 24.4.2018 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 4.4.2018 30.4.2019 Stáhnout
Záměr- prodej LIAZ 3.4.2018 30.4.2018 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Základní umělecká škola 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Rychvaldský spolek šachový 1945 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - T.J. Baník Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - TJ Slavoj Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Rychvald 19.3.2018 19.4.2021 Stáhnout
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9.3.2018 9.4.2021 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018 9.3.2018 2.1.2019 Stáhnout
Stanovení počtu členů ZM pro vol. období r. 2018 - 2022 9.3.2018 30.6.2018 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 26.2.2018 2.1.2019 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Praha - nabídka pozemků k pronájmu 8.2.2018 1.5.2018 Stáhnout
Oznámení o nahlédnutí rozpočtu SMOOK 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 2019-2020 2.1.2018 31.12.2018 Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 10.1.2018 2.1.2019 Stáhnout
Prví stránka   Předchozí stránka      Záznamy 1 až 20 z 36   Další stránka   Poslední stránka   

Archiv úřední desky
 Kanál RSS

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Vojtěch
 • Dnešní
  datum
  23. 4. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   22 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce