Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. oznamuje záměř vyhlásit Výzvu č. 1 z PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova). Více informací v přiloženém PDF.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Doubravka
 • Dnešní
  datum
  19. 1. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   2 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 293
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce